WhatsApp 088 4242 042 info@42.nl Blauw-roodlaan 286, 2718 SK Zoetermeer

Van business idee naar software

Sinds de oprichting van 42 in 2003 zijn wij een betrouwbare technologie partner voor onze klanten en helpen wij ze met het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door het bouwen van bedrijfskritische informatiesystemen, gebaseerd op het JVM platform.

Laptop scherm met code

Voor wie doen wij dit?

Logo van ING
Logo van Belastingdienst
Logo van Anwb
Logo van Schiphol Group
Logo van ASR
Logo van Koninklijke Bibliotheek
Logo van Vorsen
Logo van Tingit

Hoe doen wij dat?

Workflow van 42

Cases waar we trots op zijn

Card image cap

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kan komen.

Aan 42 is door de stichting MedMij gevraagd om voor MedMij een koppeladministratie te bouwen om te kunnen bepalen wie onderdeel uitmaken van de het netwerk en hoe partijen kunnen aansluiten op de systemen van de leveranciers van zorgaanbieders. 42 heeft deze applicatie in 2018 gebouwd en verzorgt hiervoor ook de hosting en support.

Card image cap

Supportal is het platform voor het uitwisselen van beheerinformatie over onderhoud en storingen ten behoeve van samenwerking tussen ICT-beheerorganisaties in de AORTA-keten van het LSP. VZVZ Servicecentrum is de eigenaar en beheerder van Supportal en heeft aan 42 gevraagd om deze applicatie opnieuw te bouwen en te voorzien van nieuwe functionaliteit.

Na een succesvol vernieuwbouwtraject in 2017 heeft 42 Supportal ook de verzorging op zich genomen van het hosten van Supportal en het verzorgen van 1, 2e en 3e lijn support voor VZVZ.

Card image cap

AscMe (Academic Structure & Content Management Environment) is een product dat zich richt op het optimaliseren van het proces van het vaststellen en uitvragen van het onderwijsprogramma. De procesmatige en daaraan verbonden applicatieondersteuning zorgt voor grip op het proces, vereenvoudigd het proces, maakt optimaal gebruik van de kennis van de stakeholders in de organisatie en levert automatisch input aan de kwaliteitszorgcyclus betreffende de wijzigingen en hun rechtvaardiging.

42 heeft dit systeem ontwikkeld in opdracht van Vorsen ten behoeve van universiteiten en hogescholen, waarbij 42 niet alleen verantwoordelijk is voor de realisatie, maar ook voor het hosten en supporten van het systeem.

“Het team van 42 is enthousiast en is heel goed in staat zich te verplaatsen in de omgeving van de gebruiker. Middels een iteratief ontwikkelproces laat het team zien te begrijpen hoe het werkproces van de gebruiker er uit ziet en weet verrassende oplossingen te bedenken. Daarbij laat 42 zien dat het flexibel is en gefocust is op het leveren van kwalitatief goede software die in het gebruik zeer intuïtief aanvoelt.”

Harry Renting, Projectmanager
Card image cap

Platform Tingit is een cliëntvolg / cliëntactivatiesysteem, ontwikkeld voor organisaties die actief zijn met inwoners in kwetsbare posities (zoals schulden, bijstand / werkzoekend, eenzaamheid of andere maatschappelijke problemen). Via het platform kan de traditionele face-to-face (analoge / offline) interventie met de inwoner digitaal worden voortgezet. De inwoner heeft altijd en overal de voor hem persoonlijk relevante informatie beschikbaar met bijvoorbeeld het traject, zijn afspraken, zijn programmadeelname en nieuws, tips of vacatures, heeft toegang tot persoonlijke interactie met de coach en kan zijn profiel inzien en aanpassen.

Het systeem is gebouwd op de principes van marketing automation, waardoor de coach en de organisatie de mogelijkheid krijgt om veel frequenter én persoonlijk relevant met klanten (digitaal) te interacteren, via push, sms en e-mail. Alle voordelen van monitoring en procesoptimalisatie, die binnen de retailwereld inmiddels gemeengoed zijn, heeft de organisatie in het sociaal domein via het Tingit-platform ter beschikking. 42 heeft dit het SaaS-systeem in samenwerking met 8ting ontwikkeld en ondergebracht in coöperatie Tingit. Daarbij 42 niet alleen verantwoordelijk is voor de realisatie, maar ook voor het hosten en de technische support van het systeem.

“Samenwerken met 42 voelt als thuiskomen. De basis met coöperatie Tingit en 8ting bestaat uit vertrouwen, realisme en werken vanuit de bedoeling van het sociaal domein. Terwijl er gelijk slim en hard wordt gewerkt, genieten we in de samenwerking van een prettige en informele sfeer. Dat komt ten goede aan kwaliteit van het werk en de relatie met onze gezamenlijke eindklanten / leden van de coöperatie”

Arjan van Liere, resentMedia / 8ting / mede oprichter coöperatie Tingit

Waarmee ontwikkelen wij?

Logo van Java
Logo van Spring
Logo van TypeScript
Logo van React

Maatwerk software

Vanuit ons hoofdkantoor in Zoetermeer werken meer dan 40 zeer vakkundige en gemotiveerde professionals dagelijks aan het realiseren en beheren van slimme maatwerk oplossingen voor onze klanten. 42 maakt zoveel mogelijk gebruik van frameworks, best of breed libraries en open source software componenten.

Ook leveren wij een actieve bijdrage aan de open source community. Behalve voor de ontwikkeling van maatwerk software kunnen organisaties bij 42 terecht voor het laten hosten en/of beheren van maatwerk software. Ook geven we advies over het inrichten van ontwikkelstraten en over het aansturen van het ontwikkelproces. Ook kunnen wij audits uitvoeren op software architectuur in het algemeen of de security aspecten ervan in het bijzonder.

Contact
Bezoekadres
Blauw-roodlaan 286
2718 SK Zoetermeer
Nederland
Postadres
Postbus 6003
2702 AA Zoetermeer
Nederland
 
info@42.nl
+31 88 4242 042
24293804